Přeskočit na obsah
Jazyk stránky cs / CZ
Jazyk stránky

Pracovní portál MANUVIA je rozdělený na samostatné regiony podle trhu práce. Zároveň máte možnost přeložit informace do požadovaného jazyka.

Čeština
Česká republika
Článek

Práce na směny a benefity, které z ní plynou

Trendy a životní styl se za poslední období rapidně změnily. Společně s touto změnou se přirozeně mění také způsob, jakým chce člověk pracovat. V dnešní době se už nedíváme na pracovní pozici jen jako na zdroj příjmu, prostřednictvím kterého uspokojujeme své potřeby. Právě naopak, v současnosti mají lidé potřebu skloubit svůj osobní život s pracovními povinnostmi a hledají si takovou práci, která jim to umožní. Chtějí být totiž finančně soběstační, ale zároveň je pro ně důležitý volný čas, který chtějí trávit intenzivně a kvalitně.

Práce na směny a benefity, které z ní plynou

Důvody, pro které lidé upřednostňují práci na směny

O založení rodiny lidé uvažují ve stále pozdějším věku, většinou až po ukončení studia a vybudování kariéry. Nechtějí ztratit kontakt se svým zaměstnáním, ale čas strávený s rodinou je pro ně velmi vzácný. Hledají tedy rovnováhu mezi rodinou a prací, kterou jim poskytuje právě práce na směny. Dalším důvodem upřednostňování práce na směny jsou vysoké nároky kladené na pracovníky. Ty velmi často způsobují ‚‚vyhoření‘‘, jehož doprovodným jevem jsou různé zdravotní problémy. Při výkonu mnohých profesí se vyžaduje také celoživotní vzdělávání, které sice zvyšuje pracovní kredit, ale vyvíjí na zaměstnance určitý psychický tlak. Možnost pracovat na směny a mít více volných dní pro sebe, což s touto prací souvisí, jim umožňuje rozložit si pracovní stres a omezit tak zdravotní obtíže.

Benefity práce na směny

Práce na směny s sebou nepřináší jen více dní volna za sebou, ale také velmi zajímavé finanční benefity v podobě příplatků za práci v noci, během svátků a víkendů. Pokud zaměstnanec vykonává práci ve svátek, který zároveň připadl na sobotu či neděli, dochází k souběhu těchto příplatků. Stejně je tomu i v případě noční práce během víkendu nebo svátku.

Práce na směny a benefity, které z ní plynou

Příplatky za práci ve svátek
Mzdové zvýhodnění za práci ve svátek je rovných 100 % průměrného denního výdělku zaměstnance.

Svátky jsou vyjmenovány v zákonu o svátcích a jsou to: 1.1. Nový rok, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1.5. Svátek práce, 8.5. Den vítězství, 5.7. Cyril a Metoděj, 6,7. Jan Hus, 28.9. Den státnosti, 28.10. Den vzniku Československa, 17.11. Den boje za svobodu a demokracii, 24.12. Štědrý den, 25.12. 1. svátek vánoční, 26.12. 2. svátek vánoční.

Příplatky za práci o víkendu

Zákoník práce ustanovuje následující příplatek za každou hodinu práce o víkendu:

  • Příplatek za práci v sobotu nebo v neděli:
    – je příplatek 25 % průměrného hodinového výdělku

Příplatky za noční práci
Noční práce je práce, která je vykonávána v době od 22:00 do 06:00. Příplatek za noční práci je 20 % průměrného hodinového výdělku.

Využijte možnost pracovat na směny
To, jak je člověk spokojený se svou prací, nepochybně ovlivňuje také jeho osobní život. Pokud je přiměřeně finančně ohodnocen, není vystaven stresujícím situacím a má dostatečný prostor i na volnočasové aktivity, zvyšuje nejen kvalitu svého života, ale i samotný pracovní výkon.